סוגי מרכזי שירות

תיקון
7 מקומות
84 מקומות
עבודות תכשיטים
6 מקומות
6 מקומות
תיקון מחשבים
תיקון טלפון
9 מקומות