סוגים של מרכזי הדרכה/הכשרה בקרבת מקום

מדורי ספורט
קורסים מקצועיים
התפתחות אישית
לימוד שפות זרות
11 מקומות
7 מקומות
9 מקומות
11 מקומות
32 מקומות
בית הספר לספורט התעמלות
בית הספר לספורט כוח
בית ספר לספורט קיץ
בית הספר לספורט טכני
בית הספר לספורט אתגרי
קורסים בחשבונאות ופיננסים
קורסים על מקצועות מסעדה
12 מקומות
142 מקומות
76 מקומות
59 מקומות
קורסים על מסמר שירות
אחר