סוגים של בתי חולים לחיות בקרבת מקום

טיפוח
רפואה וטרינרית
פיקוח וטיפול בבעלי חיים
אימון בעלי חיים
אחר